วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ศึกษาดูงาน สพป.ปข.1


คณะศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 6 ระยะที่ 2 (การฝึกประสบการณ์การนิเทศ) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ด้านการนิเทศการศึกษาและวิธีปฏิบัติที่ดีด้านการนิเทศที่ดี
   โดยมี นายไพชยนต์ สูรยาทิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 นายไพรัช มณีโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุม สพป.ปข.1 ทั้งนี้มี นายบดินทร์เดช แสงสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นวิทยากรให้ความรู้ในกิจกรรม ประกอบด้วย การพัฒนาศึกษานิเทศก์ การวิจัยและพัฒนารูปแบบการนิเทศที่เอื้อต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา การคัดเลือกวิธีปฏิบัติงานที่ดีด้านการนิเทศการศึกษา และการกำกับ ติดตามและประเมินผล  ภาพกิจกรรม   ข่าว:นิรุทธิ์/ภาพ:ศิริชัย

ไม่มีความคิดเห็น: