วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ศึกษาดูงาน ที่ สพป.พบ.1


คณะศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 6 ระยะที่ 2 (การฝึกประสบการณ์การนิเทศ) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ด้านการนิเทศการศึกษาและโครงการแจกแท็บเล็ตให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โดยมี นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  เขต 1 นายจิรศักดิ์ ทรัพย์ล้อม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2555   ภาพกิจกรรม  ข่าว:นิรุทธิ์/ภาพ:ศิริชัย

ไม่มีความคิดเห็น: