วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การนิเทศโครงการสร้างวัฒนธรรมการวิจัย


การนิเทศโครงการสร้างวัฒนธรรมการวิจัย เป็นการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างวัฒนธรรมการวิจัยให้เด็กและครู  เป็นการดำเนินการร่วมกัน 3 ปี ระหว่าง สพป.ราชบุรีเขต 1และ สพฐ.โดยนายอดุลย์ วงษใหญ่ และ ศิริชาติ วงษ์ใหญ่ ด้วยการนำแผนการจัดการเรียนรู้ของครูอย่างน้อย 1หน่วยมาตรวจสอบความสอดคล้องตามรายการประเมิน  ขั้นการตั้งคำถาม  ขั้นการเตรียมการค้นหาคำตอบ  ขั้นดำเนินการค้นหาและตรวจสอบคำตอบ  ขั้นสรุปแลนำเสนอผลการค้นหาคำตอบ

1 ความคิดเห็น:

นิเทศออนไลน์ กล่าวว่า...
ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ