วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

สพฐ.ติดตามผลการดำเนินงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ ของ สพฐ. ประจำปี 2555 (รอบแรก) วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนไกรเพชร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  ในการติดตามผลการดำเนินงานครั้งนี้มี นายนพพร สุวรรณรุจิ ข้าราชการบำนาญ เป็นประธาน และคณะ จำนวน 2 ท่าน คือ นายเสถียร เที่ยงธรรม สพม.20 , นายชัชวาลย์ ไชยบุญญานุภาพ สำนักติดตามและประเมินผล  โดยมีนายวินัย ศรีเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  กล่าวต้อนรับคณะติดตาม และนำเสนอ VTR องค์กรให้คณะติดตามรับชม ต่อจากนั้นเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ ประจำปี 2555  ภาพกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1 ภาพ/ข่าว

ไม่มีความคิดเห็น: