วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การรอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ภาษาำไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปี 2555

นายอำนาจ งามยิ่งยวด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธาน ในการรอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ปี 2555 ให้กับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาำไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เมื่อ วันที่ 29 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมลีลาวดี ภาพกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น: