วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปปีที่ 1-3

นายอำนาจ งามยิ่งยวด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปปีที่ 1-3 กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน ผู้บริหาร ครู ผู้สอนภาษาไทยและครูภาษาถิ่นในโครงการ จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนท่ามะขาม โรงเรียนรุจิรพัฒน์ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 โรงเรียนบ้านตะโกล่าง โรงเรียนสินแร่สยาม เพื่อจัดทำบัญชีคำพื้นฐานไทย-กะเหรี่ยง
เพื่อการสื่อสารสำหรับครูและนักเรียนในการส่งเสริมพัฒนาการเรียนกหารสอนภาษาไทย ในวันที่ 25 มิถุนายน 2555 เวลา 08.00 -16.30น.ณ โรงเรียนท่ามะขาม อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี  ภาพกิจกรรม 


ไม่มีความคิดเห็น: