วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

โครงการการศึกษาเพื่อการมีงานทำ โครงการปลูกพืชไร้ดิน(Hydroponic)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มี โครงการการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ได้กำหนดเป็น 4 โครงการต้นแบบ โดยโรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส อ.ปากท่อ จ.ราชบุรีได้จัดทำโครงการปลูกพืชไร้ดิน(Hydroponic)  โดยอบรมปฏิบัติการ เมื่อ วันที่ 9-10 กรกฏาคม 2555 เวลา 08.30-16.00 น. ณ โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส
ภาพกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น: