วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

โครงการการศึกษาเพื่อการมีงานทำ โรงเรียนบ้านบึง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีโครงการการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ได้กำหนดเป็น 4 โครงการต้นแบบ โดยโรงเรียนบ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี ได้จัดทำโครงการการถนอมอาหารจากผลผลิตทางการเกษตร  โดยอบรมปฏิบัติการ เมื่อ วันที่ 9-10 กรกฏาคม 2555 เวลา 08.30-16.00 น. ณ โรงเรียนบ้านบึง
ภาพกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น: