วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การอบรมปฐมวัยเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย

นายอำนาจ งามยิ่งยวด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมการอบรมปฐมวัยเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย ปี 2555 รุ่นที่ 1 วันที่ 10-11 กรกฏาคม 2555  รุ่นที่ 2 วันที่ 12-13 กรกฏาคม 2555  ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี    ( ภาพกิจกรรม )

ไม่มีความคิดเห็น: