วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

นายอำนาจ  งามยิ่งยวด  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรฐานคุณภาพครู วันพุธที่  5  กันยายน  2555  ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  ภาพกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น: