วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2555

ค่ายนวัตกรน้อยเพื่อการใช้เทคโนโลยี


เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555 นายอำนาจ งามยิ่งยวด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1เป็นประธานเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการัพฒนาศักยภาพความคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์(ค่ายนวัตกรน้อยเพื่อการใช้เทคโนโลยีโดยใส่ใจสิ่งแวดล้อม) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตำบลรางบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  ภาพกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น: