วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2555

รายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนผ่านระบบออนไลน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนผ่านระบบออนไลน์ขึ้นเพื่อให้สถานศึกษาสามารถรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างสมบูรณ์ ถูกต้อง ตามเวลาทื่ สพฐ. กำหนด ในวันที่ 24 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมอาคารสมาคมผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ประชุมเวลา 08.30 น. -12.00 น. รุ่น ที่ 2 ประชุมเวลา 13.30 น. -16.30 น. ภาพกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น: