วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

นิเทศการเตรียมความพร้อม เพื่อรับการประเมินภายนอกรอบ 3 โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 นายมาโนช จันทร์แจ่ม ผู้อำนวยการ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.รบ.1 ศน. สมฤดี ประเคนรี และ ศน.ศิริวรรณภา บุญเส็ง ได้ไปนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินภายก (สมศ.) รอบ 3 ที่โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม ต.เขาแร้ง อ.เมืองฯ  จ.ราชบุรี
โดยมี นายราตรี แออ่วม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการนิเทศเป็นอย่างดี  ภาพกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น: