วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม บ้าน วัด โรงเรียนโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมบ้าน วัด โรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีศรีตำบล ในการนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้จัดประชุมคณะทำงาน บุคคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และครูอาสา โดยมี พระครูปลัดทวี พฺรหฺมเทโว เป็นประธาน ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ  ศูนย์ฝึกอบรมผาสุกวนิช ต.คุ้งน้ำวน อ.เมือง จ.ราชบุรี  ภาพกิจกรรม


ไม่มีความคิดเห็น: