วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2556

โครงการอบรมระดับชาติเรื่อง “นวัตกรรมพัฒนาครู สู่สากล “


ให้โรงเรียนส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมโครงการอบรมระดับชาติเรื่องนวัตกรรมพัฒนาครู สู่สากล โรงเรียนวัดเขาวัง(แสงช่วงสุวนิช)  โรงเรียนรุจิรพัฒน์  โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์54)  โรงเรียนอนุบาลปากท่อ  Download เอกสาร

ไม่มีความคิดเห็น: