วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2556

การเตรียมความพร้อม (Pre O-NET)เพื่อสำรวจ และติดตามผลการเตรียมความพร้อม (Pre O-NET)สำหรับการสอบระดับชาติ O-NET ประจำปีการศึกษา 2555 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของเขตพื้นที่การศึกษา  ดูรายละเอียด

ไม่มีความคิดเห็น: