วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ประเมินเพื่อการพัฒนาและรับรองต้นแบบโรงเรียนดีศรีตำบล โรงเรียนมหาราช7

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 9.30 น.  ณ.โรงเรียนมหาราช 7 ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี คณะกรรมการประเมินเพื่อการพัฒนาและรับรองต้นแบบโรงเรียนดีศรีตำบล โดยมี นายสุรินทร์ ศรีสนิท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประเมิน โรงเรียน ด้านปัจจัยพัฒนาโรงเรียน ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ ด้านกระบวนปลูกฝังนิสัยนักเรียน ด้านผลผลิต ภาพกิจกรรมการประเมิน

ไม่มีความคิดเห็น: