วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน โรงเรียนดีศรีตำบล

นายสุรินทร์ ศรีสนิท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธาน การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน โรงเรียนดีศรีตำบลกำหนดสัปดาห์การประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล  ระหว่างวันที่ 18-28 กุมภาพันธ์ 2556  เห็นสมควรจัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน ให้โรงเรียนดีศรีตำบล เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556  เวลา 09.30 น.- 12.00 น. ณ ห้องประชุม ลีลาวดี (สปจ เดิม) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1ภาพกิจกรรม
 

ไม่มีความคิดเห็น: