วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

สอบ O-NET ปีการศึกษา 2555 (สนามสอบโรงเรียนวัดสันติการาม)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมข้อสอบการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2556 ภาพกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น: