วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2556

การอบรมปฎิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้จัดอบรมปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยนายอำนาจ งามยิ่งยวด รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธาน เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 เวลา 13.00 - 16.00 ณ ห้องประชุมลีลาวดี ภาพกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น: