วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2556

โครงงานคุณธรรม “เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โครงงานคุณธรรม “เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต1กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 1 ในวันที่ 3 – 4 กันยายน 2556  รุ่นที่ 2 ในวันที่ 10–11 กันยายน  2556  ตั้งแต่เวลา  8.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี ดูภาพกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น: