วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

งานมหกรรมวิชาการอนุบาลร่วมใจ ครั้งที่ 11

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557  เวลา 09.30 น. นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการอนุบาลร่วมใจ ครั้งที่ 11 อนุบาลก้าวไกล มุ่งไปสู่สากล บนพื้นฐานความเป็นไทย..ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในงานจะมีการแสดงนิทรรศการ การแสดงทักษะทางวิืชาการ วิชาชีพ ตลอดจนทักษะชีวิตของนักเรียน และมีโรงเรียนเครือข่ายต่าง ๆ มาร่วมงานเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ภาพกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น: