วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

โครงการสถานศึกษาแห่งความดี ราชบุรีเทิดไท้องค์ราชันย์จังหวัดราชบุรีร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และ  เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  และอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี ได้จัดทำโครงการสถานศึกษา แห่งความดี ราชบุรีเทิดไท้องค์ราชันย์ โดย ฯพณฯ องคมนตรี   ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสถานศึกษาแห่งความดี และบรรยายพิเศษ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  เวลา 08.30 – 16.00 น.ภาพกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น: