วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

การสอบ Cambridge English Placement Test Metrics

นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ เข้าตรวจเยี่ยมการสอบ Cambridge English Placement Test Metrics ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลราชบุรี วันที่ ๒๓-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จังหวัดราชบุรี ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม


ไม่มีความคิดเห็น: