วันอังคารที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ประชุมผู้บริหาร สพป.ราชบุรี 1

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรั เขต 1 โดยนายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการ สพป.รบ1 วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: