วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558

นิเทศติดตาม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้


เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2559 คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้นิเทศติดตาม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้และการจัดการเรียนรู้ DLTV โรงเรียนประข่าพัฒนาวิทย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านคา โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้

ไม่มีความคิดเห็น: