วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ต้อนรับคณะติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน จาก สพฐ.

นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑และคณะผู้บริหารการศึกษา ให้การต้อนรับคณะตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน จาก สพฐ. ประกอบด้วยดร.อรทัย มูลคำที่ปรึกษา สพฐ.นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์รองผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ดร.อังคณา สุขเสวีนักวิชาการชำนาญการพิเศษ สพฐ. เพื่อติดตามการบริหารงานและดำเนินการของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องอประชุม ๑ ชั้น ๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ ภาพข่าว

ไม่มีความคิดเห็น: