วันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2556

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2555 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 Download คะแนน Las ปี 2555 ชั้น ป.2  คะแนน Las ปี 2555 ชั้น ป.5  คะแนน Las ปี 2555 ชั้น ม.2  ผลการประเมินการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป.3

ไม่มีความคิดเห็น: