วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

การประเมินการอ่านและการเขียนภาษาไทย 100%

การประเมินการอ่านและการเขียนภาษาไทย 100% นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และคณะกรรมการประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษาจากสำนักงาน จำนวน 10 คน เข้าประเมินการอ่านและการเขียนภาษาไทย 100 % ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยมี นายสถิตย์ รอบจังหวัด ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ภาพกิจกรรม  นิรุทธิ์/ภาพ,ดวงตา/ข่าว

ไม่มีความคิดเห็น: