วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ประชุมประจำเดือนคณะศึกษานิเทศก์

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานภายในกลุ่มงาน โดยมีนายยรรยงค์ เจริญศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 12 พฤษจิกายน 2556 เวลา 13.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ภาพกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น: