วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

นิเทศเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ฯโรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 คณะศึกษานิเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้นิเทศเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2556 ที่โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยมี นายบรรพต วรรณศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ได้เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินอย่างพร้อมเพียง ภาพกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น: