วันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2557

วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีในฐานะ นายกยุวกาชาดจังหวัดราชบุรี นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และคณะศึกษานิเทศก์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีสวนสนามและปฏิญาณตนยุวกาชาด เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย 27 มกราคม 2557ณ สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี ภาพกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น: