วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555

ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก

นายมาโนช จันทร์แจ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯและคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จังหวัดราชบุรี ได้ไปศึกษาดูงานการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ที่โรงเรียนบ้านบางสีกิ้ม ตำบลบ้านบางสีกิ้ม อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
เมื่อวันที่ 27-28 กันยายน 2555   ภาพกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น: