วันอังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2556

ประชุมคณะกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ประชุมคณะกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ในวันที่ 10 กันยายนย 2556 ณ.ห้องประชุม 1 ชั้น 7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดย ศน.ทิพยรัตน์ ไชยลังกา ประธานกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ภาพกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น: