วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน ปี 2555 (Impromptu Speech 2012)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จะดำเนินการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน ปี 2555 (Impromptu Speech 2012)  เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับกลุ่มการแข่งขัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประเภทการแข่งขันละ 1 คน รวม 3 คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ประเภทการแข่งขันละ 1 คน รวม 3 คน ส่งไปแข่งขันที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จะจัดแข่งขันวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องศูนย์ SEAR โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จ.ราชบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม

ไม่มีความคิดเห็น: