วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2555

สพป.ราชบุรี 1 Big Cleaning Day

กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 ทำกิจกรรม 5 ส. กำหนดวันที่ 20 ธันวาคม 2555 เป็นวัน Big Cleaning Day ได้ร่วมกันทำความสะอาดและจัด แยก เก็บเอกสาร เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานและการทำลายตามระเบียบ ณ บริเวณอาคาร (สปจ.ราชบุรี เดิม) หลังจากนั้นก็จะเป็นการดูแลทำความสะอาดในบริเวณสถานที่ทำงานของตนเองให้ดูสะอาดเรียบร้อย

 

ไม่มีความคิดเห็น: