วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2555

การวางแผนเตรียมการจัดรถรับ/ส่งนักเรียน(โรงเรียนดีประจำตำบล)กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายที่จะจัดสรรรถยนต์ตู้รับ-ส่ง นักเรียน ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ไม่มีความคิดเห็น: