วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2555

เทศกาลวันคริสมาสต์บาทหลวงจำเนียน จิตเสรีย์วงศ์ ได้นำคณะครู นักเรียน โรงเรียนดรุณาราชบุรี โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี แสดงกิจกรรมการร้องเพลงคริสต์มาส เนื่องในวันเทศกาลวันคริสมาสต์นั้นเป็นเทศกาลสำคัญในศาสนาคริสต์ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จังหวัดราบุรี ภาพกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น: