วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ธรรมะ ข้อคิด ดีๆ เพื่อสุขภาพจิตที่ดี


วันนี้มีธรรมะ ข้อคิด ดีๆ เพื่อสุขภาพจิตที่ดี เป็น คติธรรม ‘พร 4 ประการ' จากท่าน ว.วชิรเมธี ใครก็ตามที่นำพรทั้ง 4 ประการนี้ไปปฏิบัติ รับรองว่าจะพบกับ ‘ความสุข' ที่เกิดจากความมั่นคงภายในจิตใจ อย่างแท้จริง มีอะไรบ้างมาดูกันเลย
1. อย่าเป็นนักจับผิด ชีวิตเราสั้นมาก หากมัวมองหาข้อเสียของคนอื่น มองโลกในแง่ลบ จิตใจเราก็จะเศร้าหมอง แทนที่จะจับผิดคนอื่นก็ลองมองคนอื่นแบบตรงไปตรงมา ให้กำลังใจคนอื่นบ้าง ถ้า ทำได้ชีวิตก็จะรื่นรมย์
2. อย่ามัวแต่คิดริษยา นักวิทยาศาสตร์บอกว่า ถ้านำอายุของมนุษย์โดยเฉลี่ยไปหารอายุของโลก (ล้านล้านปี) มนุษย์จะมีเวลาเหลืออยู่ในโลกคนละ 3 นาที แต่กระนั้นมนุษย์ก็ยังแบ่งเวลาไปอิจฉา นินทา มุ่งร้ายคนอื่น เวลาในชีวิตคุณยังไม่ได้ทำอะไรที่เป็นแก่นสารเลย ฉะนั้นอย่าทำ เพราะเราไม่ได้มีเวลามากมายขนาดนั้น
3. อย่ามัวเสียเวลากับความหลัง อะไรที่เกิดไปแล้วก็ให้มันจบลง ในความเป็นจริงความทุกข์เกิดขึ้นครั้งเดียว แต่เรามักจะรีไซเคิล ความทุกข์โดยการย้ำคิดย้ำทำ นับครั้งไม่ถ้วน คนจำนวนมากปล่อยไม่ลงปลงไม่เป็น หยิบเอาความทุกข์ มาทิ่มแทงตัวเองเป็นคมหอกคมดาบแห่งอดีตที่มากรีดปัจจุบัน ทำให้เราทุกข์ซ้ำทุกข์ซาก ต้องรู้จัก ‘Stop the past, start the new ลืมความหลังแล้วตั้งต้นใหม่'
4. อย่าฟังเสียงปาปมิตร ในโลกนี้มีมิตรอยู่ 3 แบบ คือ
1. มิตรที่เลว เรียกว่าปาปมิตร
2. มิตรแท้ เรียกว่า กัลยาณมิตร
3. มิตรชั่วคราว มิตรร่วมผลประโยชน์ เรียกว่า พันธมิตร 
เราควรคบกัลยาณมิตร พันธมิตรคบได้แต่ต้องระวัง เพราะเมื่อผลประโยชน์สมกันก็จะดีต่อกัน เมื่อขัดผลประโยชน์ก็จะทำร้ายกัน ส่วนปาปมิตรควรหลีกเลี่ยงด้วยประการทั้งปวง เพราะปาปมิตรมัก นำเราไปสู่ความเสื่อม   Credit: sanook.com

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

สพฐ.ติดตามผลการดำเนินงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ ของ สพฐ. ประจำปี 2555 (รอบแรก) วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนไกรเพชร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  ในการติดตามผลการดำเนินงานครั้งนี้มี นายนพพร สุวรรณรุจิ ข้าราชการบำนาญ เป็นประธาน และคณะ จำนวน 2 ท่าน คือ นายเสถียร เที่ยงธรรม สพม.20 , นายชัชวาลย์ ไชยบุญญานุภาพ สำนักติดตามและประเมินผล  โดยมีนายวินัย ศรีเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  กล่าวต้อนรับคณะติดตาม และนำเสนอ VTR องค์กรให้คณะติดตามรับชม ต่อจากนั้นเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ ประจำปี 2555  ภาพกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1 ภาพ/ข่าว

วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ศึกษาดูงาน ที่ สพป.พบ.1


คณะศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 6 ระยะที่ 2 (การฝึกประสบการณ์การนิเทศ) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ด้านการนิเทศการศึกษาและโครงการแจกแท็บเล็ตให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โดยมี นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  เขต 1 นายจิรศักดิ์ ทรัพย์ล้อม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2555   ภาพกิจกรรม  ข่าว:นิรุทธิ์/ภาพ:ศิริชัย

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ศึกษาดูงาน สพป.ปข.1


คณะศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 6 ระยะที่ 2 (การฝึกประสบการณ์การนิเทศ) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ด้านการนิเทศการศึกษาและวิธีปฏิบัติที่ดีด้านการนิเทศที่ดี
   โดยมี นายไพชยนต์ สูรยาทิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 นายไพรัช มณีโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุม สพป.ปข.1 ทั้งนี้มี นายบดินทร์เดช แสงสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นวิทยากรให้ความรู้ในกิจกรรม ประกอบด้วย การพัฒนาศึกษานิเทศก์ การวิจัยและพัฒนารูปแบบการนิเทศที่เอื้อต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา การคัดเลือกวิธีปฏิบัติงานที่ดีด้านการนิเทศการศึกษา และการกำกับ ติดตามและประเมินผล  ภาพกิจกรรม   ข่าว:นิรุทธิ์/ภาพ:ศิริชัย

วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การนิเทศโครงการสร้างวัฒนธรรมการวิจัย


การนิเทศโครงการสร้างวัฒนธรรมการวิจัย เป็นการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างวัฒนธรรมการวิจัยให้เด็กและครู  เป็นการดำเนินการร่วมกัน 3 ปี ระหว่าง สพป.ราชบุรีเขต 1และ สพฐ.โดยนายอดุลย์ วงษใหญ่ และ ศิริชาติ วงษ์ใหญ่ ด้วยการนำแผนการจัดการเรียนรู้ของครูอย่างน้อย 1หน่วยมาตรวจสอบความสอดคล้องตามรายการประเมิน  ขั้นการตั้งคำถาม  ขั้นการเตรียมการค้นหาคำตอบ  ขั้นดำเนินการค้นหาและตรวจสอบคำตอบ  ขั้นสรุปแลนำเสนอผลการค้นหาคำตอบ

สื่อการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา

คู่มือการใช้ Facebook

วันจักรี (Chakri day)

วันจักรี สำคัญอย่างไร
วันจักรี หมายถึง วันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ ปฐมบรมราชวงศ์จักรี เสด็จกรีฑาทัพถึงพระมหานครทรงรับอัญเชิญขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ดำรงราชอาณาจักรสยามประเทศ
ประวัติวันจักรี (Chakri day)
เมื่อวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๓๒๕ เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (ร.๑) เสด็จปราบดาภิเษก ขึ้นครองราชย์เป็น กษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และทรงสร้างกรุงเทพมหานครขึ้นเป็นเมืองหลวงของไทย มาจนถึงทุกวันนี้ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว ในปี พ.ศ. ๒๔๑๖ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.๕) จึงโปรดเกล้าฯ ให้หล่อพระบรมรูปของพระเจ้าอยู่หัวทั้ง ๔ พระองค์ (ร.๑ – ร.๔) เพื่อประดิษฐานไว้ให้พระมหากษัตริย์องค์ต่อๆ มา พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และประชาชนได้ถวายบังคมสักการะ โดยเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เป็นธรรมเนียมปีละครั้ง และได้โปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และมีการย้ายที่หลายครั้ง เช่น พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ปราสาท และ พระที่นั่งศิวาลัยปราสาท เป็นต้น
ในสมัยรัชกาลที่ ๖ นั้น โปรดให้ย้ายพระบรมรูปทั้ง ๔ ( ร.๑ – ร.๔ ) มาไว้ ณ ปราสาทพระเทพบิดร ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พร้อมกับพระบรมรูปของรัชกาลที่ ๕ พระชนกนาถ พระที่นั่งองค์นี้ รัชกาลที่ ๖ โปรดให้ซ่อมจากพุทธปรางค์ปราสาทเพื่อเรื่องนี้โดยเฉพาะ และได้พระราชทานนามดังกล่าว การซ่อมแซมก่อสร้างและประดิษฐานพระบรมรูปทั้ง ๕ รัชกาล สำเร็จลุล่วงในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๔๖๑ จึงได้มีพระบรมราชโองการ ประกาศตั้งพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมรูป ในวันที่ ๖ เมษายนปีนั้น และต่อมา โปรดฯ ให้เรียกวันที่ ๖ เมษายนว่าเป็น “วันจักรี”