วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

BBL Gym 03 123 ซ้ายขวา

BBL Gym 05 เพลงอย่าเกียจคร้าน

BBL Gym 02 ประโยคสามส่วน

BBL Gym 01 ตบมือ ตบตัก ตบไหล่

ตบมือ ตบตัก ตบไหล่

https://youtu.be/L-Bc18zlbuQ

การสอบ Cambridge English Placement Test Metrics

นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ เข้าตรวจเยี่ยมการสอบ Cambridge English Placement Test Metrics ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลราชบุรี วันที่ ๒๓-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จังหวัดราชบุรี ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม