วันศุกร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีดำเนินการจัดส่งกล่อง กระดาษคำตอบพร้อมเอกสาร การประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2563

นิเทศติดตามการดำเนินงานจัดกิจกรรม ของโรงเรียนวัดหนองกบ (ขุนทองประชานุเคราะห์) ในโครงการหลักสูตร ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา ขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนวัดหนองกบ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี