วันอังคารที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564

นางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ประธานเปิดประชุมการประเมินวิสัยทัศน์พนักงานเทศบาลในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ ในวันที่ 28 กันยายน 2564

ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 9/2564 ในวันที่ 27 กันยายน 2564

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 6

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี (กศจ.) ครั้งที่ 7/2564