วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565

ประชุมปฏิบัติการการจัดการความรู้ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ภาพกิจกรรม นายธีร์ ภวังคนันท์ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่ ในการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

นายธีร์ ภวังคนันท์ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่ ในการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565

สอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพุทธศักราช 2564 สอบภาค ค (สัมภาษณ์)

ศธจ.ราชบุรีตรวจเยี่ยมเพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเขตตรวจราชการที่ 3 จังหวัดราชบุรี