วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

รายงานค่านิยม 12 ประการ

ขอให้โรงเรียนทุกแห่ง กรอกข้อมูล ลงในแบบติดตามการจัดกิจกรรมค่านิยม 12 ประการโดยPrintเอกสารและกรอกข้อมูล ส่ง สพป.รบ.1อีกครั้งที่กลุ่มนิเทศติดตามฯ ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2558  Download

วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

4 กรกฎาคม 2558 เวลา 9.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (สอบภาค ก) ณ สนามสอบ(สพป.ราชบุรี เขต 1) อาคารเฉลิมพระเกียรตฺฯ ถนนไกรเพชร ตำบลหน้าเมืือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมี นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เดินทางมาตรวจเยี่ยมสนามสอบ และนายสมเกียรติ ลักษณะวีระ ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ พร้อมคณะกรรมการ คอยให้คำปรึกษา แนะนำ กำกับ ดูแลตลอดการสอบ มีผู้เข้าสอบจำนวน 2 ราย ภาพกิจกรรม ดวงตา/รายงาน