วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564

จัดงานมุทิตาจิตให้กับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 2 ราย ได้แก่ นายวินัย ตรีทองอิน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางสาววงศ์จินดา ฤกษ์เมือง ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

จัดงานมุทิตาจิตให้กับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 2 ราย ได้แก่ นายวินัย ตรีทองอิน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางสาววงศ์จินดา ฤกษ์เมือง ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี