วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556

จัดทำหนังสือ E-Book บทอาขยานภาษาไทย ชั้น ป.1-6 และม.1-3

ด้วยสพฐ. จะดำเนินงานโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2556 โดยให้เขตพื้นที่ส่งผลงานนักเรียนเข้าประกวด และแข่งขันในระดับสพฐ. ในช่วงเดือนปลายเดือน มิถุนายน 2556 และสพป.รบ.1 ได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรองรับการใช้งบประมาณตามที่ สพฐ.จัดสรรให้ เพื่อให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมาย จัดทำหนังสือ E-Book บทอาขยานภาษาไทย ชั้น ป.1-6 และม.1-3 และกำหนดปฏิบัติการจัดทำหนังสือ E-Book ดังกล่าวในวันที่ 24-25 มิถุนายน 2556 ณ.ห้องประชุม 2 ชั้น 7 ดูภาพกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น: