วันอังคารที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ประชุมผู้บริหาร สพป.ราชบุรี 1

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรั เขต 1 โดยนายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการ สพป.รบ1 วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558

นิเทศติดตาม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้


เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2559 คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้นิเทศติดตาม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้และการจัดการเรียนรู้ DLTV โรงเรียนประข่าพัฒนาวิทย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านคา โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2558

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ปาฐกถาพิเศษ การทรงงานของในหลวง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดการประชุมสัมมนาโครงการ"ปาฐกถาพิเศษ การทรงงานของในหลวง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และบัญชีครัวเรือน ก้าวแรกสู่เศรษฐิจพอเพียง โดย ท่านเอ็นนู ซื่อสุวรรณ อดีตรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) กล่าวรายงานการดำเนินโครงการโดย นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี วันที่ 30 กันยายน 2558 เวลา 12.30-16.45 น. ณ โรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ผู้เข้าประชุมเป็นข้าราชการครูและข้าราชการหน่วยงานในจังหวัดราชบุรี ประมาณ 1,000 คน


วันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2558


เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมายุ 83 พรรษา ในวันที่12 สิงหาคม2558 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอน้อมเกล้าฯ ถวายสดุดีแด่พระมิ่งแม่ของแผ่นดิน ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯมีความภาคภูมิใจและถือเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งที่ได้ริเริ่มในการจัดงานวันแม่แห่งชาติในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
นับตั้งแต่วันที่ 12สิงหาคม2519โดยได้จัดต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา40 ปี

VTR โครงการเขตสุจริต

วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558

หนึ่งเดียวคือแม่

การประชุมปฏิบัติการฯ DLIT

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train The Trainer จุดอบรมภาคกลาง รุ่นที่ 2 วันที่ 9-15 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมปทุมธานีเพลส อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลเป็น 2 โครงการต่อเนื่องกัน คือ DLTV และ DLIT ดำเนินการมาแล้ว 1 ภาคเรียน ซึ่งมีชื่อใหญ่ว่าโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยี (DL THAILAND) เป็นรูปแบบใช้การศึกษาทางไกลในการจัดการเรียนการสอนอย่างครบถ้วนทุกกิจกรรมทุกวิชา โดยใช้เทคโนโลยีสื่อนำคุณภาพไปถึงเป้าหมาย เพื่อให้นักเรียนเข้าถึงสื่อทันสมัย มีชุมชนเป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครู คณะทำงาน และระดมทรัพยากรทางการศึกษา

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

รายงานค่านิยม 12 ประการ

ขอให้โรงเรียนทุกแห่ง กรอกข้อมูล ลงในแบบติดตามการจัดกิจกรรมค่านิยม 12 ประการโดยPrintเอกสารและกรอกข้อมูล ส่ง สพป.รบ.1อีกครั้งที่กลุ่มนิเทศติดตามฯ ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2558  Download

วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

4 กรกฎาคม 2558 เวลา 9.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (สอบภาค ก) ณ สนามสอบ(สพป.ราชบุรี เขต 1) อาคารเฉลิมพระเกียรตฺฯ ถนนไกรเพชร ตำบลหน้าเมืือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมี นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เดินทางมาตรวจเยี่ยมสนามสอบ และนายสมเกียรติ ลักษณะวีระ ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ พร้อมคณะกรรมการ คอยให้คำปรึกษา แนะนำ กำกับ ดูแลตลอดการสอบ มีผู้เข้าสอบจำนวน 2 ราย ภาพกิจกรรม ดวงตา/รายงาน

วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558

การอบรมปฏิบัติการโครงการเตรียมความพร้อมการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ

การอบรมปฏิบัติการโครงการเตรียมความพร้อมการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดราชบุรี

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

BBL Gym 03 123 ซ้ายขวา

BBL Gym 05 เพลงอย่าเกียจคร้าน

BBL Gym 02 ประโยคสามส่วน

BBL Gym 01 ตบมือ ตบตัก ตบไหล่

ตบมือ ตบตัก ตบไหล่

https://youtu.be/L-Bc18zlbuQ

การสอบ Cambridge English Placement Test Metrics

นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ เข้าตรวจเยี่ยมการสอบ Cambridge English Placement Test Metrics ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลราชบุรี วันที่ ๒๓-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จังหวัดราชบุรี ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม