วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2557

ตรวจเยี่ยม สถานศึกษาแห่งความดี ราชบุรีเทิดไท้องค์ราชันย์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดย นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการ และนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดน้ำพุ สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54 ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วม โครงการสถานศึกษาแห่งความดี ราชบุรีเทิดไท้องค์ราชันย์ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557   ภาพกิจกรรม