วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2558

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ปาฐกถาพิเศษ การทรงงานของในหลวง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดการประชุมสัมมนาโครงการ"ปาฐกถาพิเศษ การทรงงานของในหลวง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และบัญชีครัวเรือน ก้าวแรกสู่เศรษฐิจพอเพียง โดย ท่านเอ็นนู ซื่อสุวรรณ อดีตรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) กล่าวรายงานการดำเนินโครงการโดย นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี วันที่ 30 กันยายน 2558 เวลา 12.30-16.45 น. ณ โรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ผู้เข้าประชุมเป็นข้าราชการครูและข้าราชการหน่วยงานในจังหวัดราชบุรี ประมาณ 1,000 คน