วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

เยี่ยม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอจอมบึง

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าเยี่ยม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอจอมบึง โดยมี ดร สาคร ช่วยดำรงค์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน. อำเภอจอมบึง ครู กศน.ตำบลและครูอาสา ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในการนิเทศ เป็นอย่างดี ภาพกิจกรรม